Posts

3de werk voor Wijnegem. Van "culturele pop-up wedstrijd" tot "torenhoge ambities voor Jan Vleminck". Iedereen telt mee.

Afbeelding
3de werk voor Wijnegem. Van "culturele pop-up wedstrijd" tot "torenhoge ambities voor Jan Vleminck". Iedereen telt mee.

Wijnegem kent een rijk verenigingsleven, met verenigingen die jaarlijks heel wat activiteiten op touw zetten en daardoor een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van het culturele leven in Wijnegem. Ik heb het over fantastische initiatieven zoals Wijnegem Zapt of Zomergem, de programmering van het cultureel centrum, de jaarlijkse theaterproducties van eigen bodem, de tentoonstellingen van beeldend kunstenaars en fotografen, het zeer gevarieerd muzikaal aanbod van onze Wijnegemse muziek- en woordacademie. Heel wat van die verenigingen kunnen maar bestaan dankzij het grote aantal vrijwilligers die de culturele agenda mee vorm geven.

Het mooie aan ons dorp is dus dat zowel vrijwilligers als professionals (op de cultuurdienst) een synergie creëren die een rijk cultuurleven mogelijk maakt. Met een aantal van hen had ik een persoonlijk gesprek.
Tijd…

2de werk voor Wijnegem. “Van schoonmaakcheques voor jongeren tot speelpleintjes voor kinderen"

Afbeelding
Wijnegemse kinderen en jongeren geven ons dorp een unieke en frisse identiteit. Ik heb het dan over de enthousiaste drukte in onze (school)straten, de fijne zondagactiviteiten op scouts of Chiro (>200 kinderen gaan naar een jeugdbeweging in Wijnegem), hun ondersteuning bij vrijwilligerswerk (vb. Rode kruis), of de lokale middenstand (vb. kinderopvang, broodjeszaken, …) die ze ondersteunen.

Mijn 2dewerk voor Wijnegem vind ik daarom meteen één van de belangrijkste en vertrekt vanuit wat een goed jeugdbeleid volgens mij hoort te zijn: “zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren en kinderen tot stand brengen door vol te gaan voor logistieke investeringen, aantrekken van jeugdwerkprofessionals en de uitbouw van een laagdrempelig, eigentijds communicatienetwerk ”.
Op die manier is jeugdbeleid voor mij ook een hefboom voor kinderarmoede. Als gemeente hebben we immers een grote verantwoordelijkheid als het gaat over het creëren van een kansrijke leef- en speelomgeving.

Los van deze visie …

1ste werk. Sluiting van T'ondiep moet leiden tot een 'Sportoase' in Wijnegem!

Afbeelding
Een gevestigde waarde in het Wijnegemse sport- en schoolleven sluit volgend jaar zijn deuren. T’ondiep gaat onherroepelijk dicht tegen het einde van 2018. De hoge exploitatiekost, het geringe gebruik door de Wijnegemenaar (slechts 19% van de bezoekers komt uit Wijnegem) en de noodzakelijke vernieuwing van de badkuip zijn de voornaamste redenen.


Na gesprek met enkele ouders wil ik graag benadrukken dat mijn mening die hieronder neerschrijf enkel relevant is wanneer ons zwembad effectief zou sluiten. Zo wil ik na de verkiezingen alle buurtgemeenten toch een laatste keer samenbrengen (ander bestuur in deze gemeenten = andere prioriteiten) om te bekijken of we het zwembad niet met meerdere gemeenten kunnen co-financieren (nu draagt Wijnegem bijna alle lasten). Zo wordt het openhouden van ons zwembad een optie. Laten we deze piste dus nog een kans geven. 

De sluiting van ons zwembad raakt dus ook bij mij een gevoelige snaar. Als kind heb ik er leren zwemmen, heb ik uren geravot met mijn mate…

Over deze blog...

Afbeelding
Politiek is voor iets dat niet uit een ivoren toren gedaan wordt maar op straat, in Wijnegem. Niet alleen, maar samen met buren. Samen met jongeren, ouderen en kinderen. Samen met eeuwenoude gevestigde Wijnegemse families en nieuwkomers. Samen met mensen die iets heel belangrijk met elkaar gemeen hebben: de gemeente waarin ze wonen. Iedereen kan en mag daar ideeën en dromen over hebben. Die dromen wil ik beluisteren omdat Wijnegem van ieder van ons is.


Op deze blogpagina post ik daarom 12 maanden voor de verkiezingen elke maand een nieuw fris idee voor Wijnegem. Op die manier vormen zich uiteindelijk '12 noodzakelijke werken voor Wijnegem'. Werken die van Wijnegem een beter dorp moeten maken, en tot stand komen uit gesprekken die ik heb met Wijnegemenaars zoals u, en vormen de basis van de standpunten die ik persoonlijk én via Dorpspartij Durf! inneem binnen de Wijnegemse dorpspolitiek.

Daarnaast verzamel ik ook zeer uiteenlopende ideeën/vragen van betrokken burgers en worden …